Province du Kasaï

Ancien district de la province du Kasaï-Occidental, devenu province en 2015

La Province du Kasaï 
Superficie : 95.631 Km2
La Province du Kasaï est limitée
– Au Nord par le Sud de la Province de la Tshuapa et l’Ouest du Sankuru 
– A l’Est par l’Ouest de la Province du Sankuru et le Nord de la Province du Kasaï-Central
– Au Sud par la République d’Angola
– A l’Ouest par l’Est de la Province de la Kwango et la Province de Maï-Ndombe
• Chef-lieu : Tshikapa
– Superficie : Km2
– Secteur : Bapende, Bakuanyambi, Tshikapa, Lovua-lushiku, Lovua-longatshimo, Kasaï Lunieka, Kasaï-longatshimo, Kasadi-sadi
• Territoire d’Ilebo
– Superficie : Km2
– Secteur : Basongo, (entre Lubi-Konduye), Malu-Malu, Mapangu, Sud-Bang
• Territoire de Luebo
– Superficie : Km2
– Secteur : Luebo-Kambayi, Luebo-Wedi, Luebo-Lulenge, Ndjolo-Punda
• Territoire de Mweka
– Superficie : Km2
– Secteur : Bena-Lala, Bakua-Mbuyi, Bakua-Njiba, Bakua-Ndaye, Bakua-Fika, Bakua-Longo.
• Territoire de Dekese
– Superficie : Km2
– Secteur : Ndengese, Ikolombe, Isolu, Yalima